บจก. เบญจเมธา เซรามิค

6/4 ม.6 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190
ยี่ห้อ เบญจเมธา เซรามิค
ภาชนะโต๊ะอาหาร
พิเชฐ เบญจเมธาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาสื่อ VDO สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า