สถานที่ผลิตขนมโบว์อิสตานา

110 ม.1 ถ.รามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
facebook.com/ขนมโบว์อิสตานา
081 738 3992
ยี่ห้อ ขนมโบว์อิสตานา
ขนมโบว์ไส้ปลา
คุณฐิติพร อิบราฮิมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์