ห้างหุ้นส่วนจำกัดลียาฮาลาลฟู้ดส์

300/104 ม.4 ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี 94000
leeyahalalfookds@gmail.com
ข้าวเกรียบปลาสดทอดกรอบ ตรานัสรีน-Nasreen
raya-juce
086 489 5257
ยี่ห้อ Nasreen
ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ ชนิดแผ่น
คุณอารียา หะยีมะเด็งเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่และจัดทำสื่อ VDO เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า