หจก. ลียาฮาลาลฟู้ดส์

300/104 ม.4 ถ.หนองจิก  ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี  จ.ปัตตานี 94000
086 489 5257
ยี่ห้อ Nasreen
ข้าวเกรียบปลาทอดกรอบ ชนิดแผ่น
คุณอารียา หะยีมะเด็งเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อ VDO เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า