อาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพ

154/67 ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
086 698 0732
ยี่ห้อ เพลินทะเล
ปลากระพงทุบ
คุณประทีป ปิจิถะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผงโรยข้าว