วิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพปัตตานี

154/67 ม.1 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
piwitha@gmail.com
PlearnTala
086 959 6291
086 698 0732
ยี่ห้อ เพลินทะเล
ปลากระพงทุบ
คุณประทีป ปิจิถะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผงโรยข้าว