ชาบาบ ฟาร์ม

53/4 ม.3 ถ.สุขยางค์ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
086 287 9359
นมแพะอารมณ์ดี เลี้ยงด้วยวิธีอินทรีย์ และยังเปิดเพลงให้แพะฟังอีกด้วย ไม่มีกลิ่นสาบของแพะ เน้นความสดใหม่
คุณนิสมาน บุงอซายูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และป้ายสำหรับใช้สื่อการตลาดสำหรับการออกบูธ