บ้านอาหารมายโฮม

45/5 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000
080 875 8066
แกงกะหรีแพะสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน สามารถยืดอายุได้นานถึง 1 ปี โดยใช้กรรมวิธีการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ด้วยความร้อนสูง โดยสามารถเก็บผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิปกติ
คุณพารีดะ สาและเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์