บิล บัส

475 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง  อ.เมือง จ.ยะลา 95000
ขนมหวาน บ้านบิล บัส
086 295 2735
ขนมท้องถิ่น 3 จ.ชายแดนภาคใต้ที่มาจากมาเลเซีย เป็นเจ้าต้นตำหรับ รสชาติหอม หวาน ใช้วัตถุดิบชั้นดี
คุณซัลวาตี วาจิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์