บจก. อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวล

45/2 ม,1 ถ.โรจนะ  ต.ประตูชัย  อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
061 841 2266
ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่