บริษัท อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวล จำกัด

45/2 ม,1 ถ.โรจนะ  ต.ประตูชัย  อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
nutty.chilies@gmail.com
facebook.com/AyutthayaBoatAndTravel/
www.ayutthaya-boat.com
061 841 2266
ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษในจังหวัดพนะนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่