บริษัท กรีนเทคไบโอแลบ จำกัด

731 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
sei2hin@gmail.com
@greentechbiolab
www.greentechbiolab.com
081 957 0929
Secret of Jasmine Natural Liquid Soap
แอนโทนี่ ชัยกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่