บจก.กรีนเทคไบโอแลบ

731 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
081 957 0929
Secret of Jasmine Natural Liquid Soap
แอนโทนี่ ชัยกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่