บริษัท ไทยเด็นตี้ อินเตอร์เทรด จำกัด

83 ซ.5 ถ.ราษฎร์ยินดี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
wannduen80@gmail.com
น้ำแกงสำเร็จรูป Thai Delish
@thaidelish
Thai Delish
085 586 5553
น้ำแกงเขียวหวาน
วรรณา เทียมเทศเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่