บจก. พี.เอส.ยู. นวัตวาณิชย์

ชั้น 13 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้ (lrc) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
098 791 4639
ครีมยางพาราposskincare
คุณณัฎฐ์ เศวตรพีพงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาVDO สำหรับใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น