โหนดทิ้ง

15 ม. 4 ถ.สงขลา-ระโนด  ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ  จ.สงขลา 90190
ping.peerasuk@gmail.com
Nodething
pingpings4228
www.nodething.com
095 548 3626
กระเป๋าใยตาลโครงไม้ตาล
พีระศักดิ์ หนูเพชรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่