จันทรโภชนาการ

86/120 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
081 484 0695
หมูชะมวง มัสมั่นทุเรียน
อุกฤษฎ์ วงษ์ทองสาลีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อการตลาด VDO การนำเสนอคุณค่าอาหารพื้นเมืองจันทบุรีให้มีความทันสมัย สไตส์โมเดิร์นและที่มาของเมนูอาหาร