จันทรโภชนาการ (สาขามหาราช)

86/120 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
chanthorn_thailand@outlook.com
facebook.com/chanthornrestaurant
081 484 0695
หมูชะมวง มัสมั่นทุเรียน
อุกฤษฎ์ วงษ์ทองสาลีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ส่งเสริมการให้บริการด้วยสื่อการตลาด VDO การนำเสนอคุณค่าอาหารพื้นเมืองจันทบุรีให้มีความทันสมัย สไตส์โมเดิร์นและที่มาของเมนูอาหาร