บุณยวีร์จิวเวลรี่

ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 1/29 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
084 653 8068
เป็นเครื่องประดับอัญมณีที่ทำจากเงิน ทองคำ ประดับด้วยพลอยแท้
บุณยวีร์ ชุดสว่างเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร