บุณยวีร์ จิวเวลรี่

35/202 ม.7 ต.จันทมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
alistotle01@gmail.com
facebook.com/bunyaveejewel
www.bunyawee.net
084 653 8068
เป็นเครื่องประดับอัญมณีที่ทำจากเงิน ทองคำ ประดับด้วยพลอยแท้
บุณยวีร์ ชุดสว่างเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร