บจก. เอส พี เฮ็ลธ เบฟเวอเรจ

44 ม.11 ต.ฝักไห่ อ.ฝักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
085 922 9992
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมนิล
บารมี ตั้งกีรติเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ต้องการพัฒนารูปลักษณ์ของแบรนด์ ให้ทันสมัยและสื่อถึงผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนดูมีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์