วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย

77 ม.12 ต.แก่งหางแมว  อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
pudharaksa@hotmail.com
081 984 2355
น้ำตรีผลา 100% น้ำมังคุด 100% น้ำมะขามป้อม 95% เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ใช้ผลสดในการผลิต
พุทธไนย ตันมณีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์แบบกล่องพร้อมฉลากสินค้า