วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ

53/2 ม.2 ต.คลองน้ำเค็ม  อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
bebennnn@gmail.com
facebook.com/วิสาหกิจคลองน้ำเค็มทันใจ
081 863 2637
ผลิตภัณฑ์ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสากลมีคุณค่าทางความรู้สึกและโดเด่นในความแตกต่าง และหลากหลายไม่ซ้ำใคร ไม่เลียนแบบ เป็นเอกลักษณ์ และใช้วัตถุดิบในชุมชนทำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
วัลลี ใจเย็นเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่สินค้า ชีสมังคุด