ฐานทองม้วน

52 ม.4 ต.หนองรี อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000
thanthongmuan@hotmail.com
thanthongmuan
@thanthongmuan
www.thanthongmuanmarket.com
084 662 9915
ทองม้วนไรซ์เบอร์รี่เสริมแคลเซียม
คุณสุดารัตน์ คณานุรักษ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การนำเสนอเสน่ห์และคุณค่าของขนมไทยและอธิบายถึง Story ผ่านบรรจุภัณฑ์และจัดทำสื่อการตลาด VDO