บริษัท พลอยทิพย์ เบฟเวอเรจ จำกัด

62/13 ม.2 ต.บ้านสวน  อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ploythipbev@gmail.com
081 550 5975
หมูแผ่นกรอบไขมันต่ำ
ทิพธัญญา นิ่มนุชเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสื่อการตลาด VDO อธิบาย Story สั้นๆเน้นการอธิบายการทำและคุณค่าของสินค้าน่าสนใจ โดยเขียนเนื้อเรื่องเอง