บริษัท โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค จำกัด

84/4 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
phoethong_aranyik@hotmail.com
facebook.com/Phoethong Aranyik Handiwork
phoethong-aranyik
www.phoethong-aranyik.com
086 811 4681
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์แบบ handmade style ที่ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304
นายพสิษฐ์ นาคะบุตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าใหม่ ที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ ตัวหนังสือยังไม่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ สินค้าเป็นแฮนด์เมค