บจก.โพธิ์ทอง อรัญญิก แฮนด์ดิเวอร์ค

84/4 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
086 811 4681
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์แบบ handmade style ที่ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304
คุณสิริเพ็ญ นาคะบุตรเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาตราสินค้าใหม่ ที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ ตัวหนังสือยังไม่สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ สินค้าเป็นแฮนด์เมค