ร้านบะหมี่เกี๊ยวหนองบัว

121-123 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
092 991 1064
เส้นบะหมี่เหลืองสด
คุณ อนุวัตร พรรณมณีลักษณ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบสติกเกอร์กลาง พร้อมโลโก้