วิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าอบแผ่นบ้านตรอกแซง

163 ม.4 ต.ท่าพริก อ.เมือง  จ.ตราด 23000
081 437 3236
กล้วยน้ำว้าอบแผ่น
คุณวรรณา เวศนรัตน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กล้วยสแนค