อนัญญาน้ำมันมะพร้าว เกาะช้าง

56/4 ม.2 ต.เกาะช้างใต้  อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
ananya_kohchang@hotmail.com
099 163 9789
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
คุณอรรถพร พานิชสุโขเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ออกแบบฉลากสติกเกอร์เพื่อให้สวยงาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีจำนวนมาก ปรับแก้แบรนด์ โลโก้ให้กระชับละชัดเจน