บจก.ไทย อินโนวา รับเบอร์

338/53 ม.1 ถ.ชุมแสงพัฒนา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์  จ.ระยอง 21210
088 625 2261
รองเท้าแตะยางพารา
Phornthip Supsomboon ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภํณฑ์เดิมเพิ่มความนุ่มสบายในการสวมใส่ แต่คงความทนทาน