บริษัท ไทย อินโนวา รับเบอร์ จำกัด

338/53 ม.1 ถ.ชุมแสงพัฒนา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์  จ.ระยอง 21210
thaiinnovarubber@gmail.com
facebook.com/Tinn.thailand
Tinn.thailand
www.tinnthailand.com
088 625 2261
รองเท้าแตะยางพารา
นางพรทิพย์ ทรัพย์สมบูรณ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาผลิตภํณฑ์เดิมเพิ่มความนุ่มสบายในการสวมใส่ แต่คงความทนทาน