วิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่าง

33/1 ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
093-594-5365
เบาะรองนั่งยางพารา
คุณศันสนีย์ เจริญรมย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับการส่งออกและมีต้นทุนไม่สูงเกินไป