ครัวเชฟ

1/251 ม.16 ต.บางกระสั้น  อ.บางประอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
dang_exat@hotmail.com
facebook.com/KruaChef/
ch.dand5522
khrawechf
083 543 0543
ปูม้าสดจากทะเล นำมานึ่ง พร้อมเสริฟ์กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้าน
คุณกฤษฏา นานช้าเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการถนอมอาหาร