ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไท

99 ม.1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
facebook.com/NaiFunGarden
@naifungarden
www.naifungarden.com
081 295 7993
แชมพูสมุนไพรกะเม็ง
คุณนิตยา ชุมแสงพันธ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้มีความทันสมัย สะดวก สวยงาม