วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวิชาชีพบ้านห้วยทราย

3 หมุ่ 8 บ้านห้วยทราย ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
facebook.com/กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนบ้านห้วยทราย
095 196 4679
สิ่งประดิษฐ์จากผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า
คุณศิริรัตน์ ศรีนาชูเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ถุงใส่สินค้า/logo