กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดงสาน

134 ม.6 ต.ซาง อ.เสกา จ.บึงกาฬ 38150
ผ้าย้อมครามบ้านดงสารบึงกาฬ
611216466
080 152 6412
ยี่ห้อ Wirat : บ้านดงสาร
ผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมคราม
คุณวิรัตน์ แผ่นทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ rebrand / ทำ logo ใหม่