กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ(ฟื้นฟู) ม.4

57/2 ม.4 บ.นาป่าหนาด  ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
086 035 4738
ผ้าฝ้ายลายนางหาญ
คุณสำลาน กรมทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องใส่ผ้า แบบพรีเมี่ยม