สำลาน กรมทอง (กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นบ้านไทดำ(ฟื้นฟู) ม.๔)

57/2 ม.4 บ.นาป่าหนาด  ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
tattakorn.2000@gmail.com
facebook.com/เฮือนอ้าย เอ้ม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านไตดำ
086 035 4738
ผ้าฝ้ายลายนางหาญ
คุณสำลาน กรมทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ กล่องใส่ผ้า แบบพรีเมี่ยม