ฮักเลย

67 ม.3 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
facebook.com/วัชรา ชัชวาลย์
081 8134911
www.hugloei.com
086 420 1606
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝ้ายครบวงจร
คุณวัชรา ชัชวาลย์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบชุดDIY