บริษัท ด่านซ้ายแอนด์สโตน คาวบอย จำกัด

169 ม.1 ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
Nipapornkamkasem@gmail.com
facebook.com/Ananchai Kamkasem , facebook.com/Nipaporn kamkasem
089 9791251
atom_dansaiStonecowboy
www.loeibusta.com
087 186 1743 , 089-979-1251
ยี่ห้อ LOEI BUSTA
ผลิตกาแฟ คั่ว บด แปรรูปสินค้าเกษตร กาแฟโฮมเมด กาแฟดริป ฯลฯ
คุณอนันต์ชัย คำเกษมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กาแฟดริป Loeibusta