บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด

96 ม.4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 18150
nativefoodthailand@gmail.com
facebook.com/ปลาร้าเข้มข้นพลาสเจอไรซ์ ปลายจวัก Plai-jawak
@plaijawak
www.nativefoodthailand.com
085 177 6914
น้ำปลาร้าเข้มข้นพลาสเจอไรซ์
นายสิวพงศ์ สัจจะวัฒนวิมลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาตราสินค้าใหม่ LoGo /Brand