ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่วิมุตติสุขภูเรือ

105 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
Sophita1986@gmail.com
facebook.com/ไร่วิมุตติสุขภูเรือ
sophita60
089 840 5937
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแมคคาเดเมีย แมคคาเดเมียนัทอบ สบู่ถ่านจากกะลาแมคคาเดเมีย น้ำมันแมคคาเดเมีย
คุณโสภิตา วิมุตติสุขดีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์ใหม่