ร้านอาหาร กาเฟเวียด

85 ม.6 ถ.ริมโขง (ตลาดท่าเสด็จ) ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000
facebook.com/capheviet.nle
@CAPHEVIET
CAPHEVIET
www.CAPHEVIET.MAETHUAN.com
093 624 1564
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เวียดนามที่นำเอาวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงมาประยุกต์ใช้เป็นเมนูเพื่อนำเสนอ
คุณนริสรา สุทธิโสเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Packaging หรือ การทำกล่องที่เป็นลักษณะ Gift set