ร้านอาหาร กาเฟเวียด

85 ม.6 ถ.ริมโขง (ตลาดท่าเสด็จ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
caphevietshop@gmail.com
facebook.com/capheviet.nk
@CAPHEVIET
CAPHEVIET
www.capheviet.com
093 624 1564, 083 458 8885
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เวียดนามที่นำเอาวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงมาประยุกต์ใช้เป็นเมนูเพื่อนำเสนอ
คุณนริสรา สุทธิโสเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Packaging หรือ การทำกล่องที่เป็นลักษณะ Gift set