เรือนชมดาว

100 ม.4 ต.มีชัย อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000
facebook.com/rueanchomdoa
085 761 4355
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ถั่วดาวอินคา ออรฝืแกนิค
คุณนิธิโรจน์ ตั้งนิธิอาร์ชเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ revise logo packaging/revise logo packaging