ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป แม่อารักษ์

98 ม.1 ต.สังคม อ.สังคม  จ.หนองคาย 43160
facebook.com/Maearak
0847155656/ @maearak.
www.sanghhonmbanana.com
084 715 5656
กล้วยตาก กล้วยทอด กล้วยฉาบ
พิพัฒพงษ์ คันธีเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Premium packging / rebrand /revise logo