วิสาหกิจชุมชนป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน

2 ม.5 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
facebook.com/wangnammok
Home Stay Wangnammok
083 357 7035
ท่องเที่ยวเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม"กินข้าวเซาเดือน"เยือนถิ่นสองล้านสองเวียง
คุณติณณภพ สุพันธะเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ packaging / Giftset/revise logo