หมูยอแม่ถ้วน

641 ม.8 ถ.มีชัย ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
maethuan@gmail.com
facebook.com/หมูยอแม่ถ้วน(Maethuan)
www.maethuan.com
088 560 4124
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูและของฝากจังหวัดหนองคาย
คุณเจตริน ขันธ์วรวงศ์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ Functional Product / packaging