บริษัท ทีพีทีเอส ฟู๊ดแอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด

102/97 ถ.เทศบาล 4 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
somush2016@gmail.com
facebook.com/somushbyohanatom
@ohanatom
somush_official
somushbyohanatom.blogspot.com
062 782 5917
เครื่องดื่มน้ำเห็ดสามอย่างมีเนื้อผสม
นายธนกฤต จันทร์ขวัญเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ อยากทำกล่องบรรจุ ขนาด 4,6 ขวด ที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจในการซื้อฝาก