ร้านภูริษาผ้าไทย

121 ม.6 ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
ton.aspire_4520@hotmail.com
facebook.com/ภูริษาผ้าไทย
purisaphathai
ton_ooy2592
081 592 6185
ผ้าฝ้ายทอมือ
คุณพัชรินทร์ ชัยรัตน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ หมี่ขิดยกดอก