บริษัท โดส จำกัด

112/1 ถ.นเรศวร อ.เมือง  จ.อุดรธานี 41000
Waler.khu@hotmail.com
facebook.com/Dose espresso Thailand / Dose factory
@Doseespressoth
www.doseespressoth.com
062 289 9453
โรงคั่ว เมล็ดกาแฟ คั่ว บด ร้านกาแฟและร้านอาหาร
นางสาวเนาวรัตน์ คู่วัจนกุลเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ