วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ย้อมครามดงยางพรพิบูลย์

2 ม.15 ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี 41130
088 561 6970
เป็นฝ้ายย้อมครามธรรมชาติแบบโบราณ
นางนิตยา เพ็งเหลาเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ บรรจุภัณฑ์/โลโก้ใหม่