บริษัท วรนิวัฒน์ จำกัด

27/4 ม.1 ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
weerawat.wor@gmail.com
facebook.com/padmeetaiyuan
@padmeetaiyuan
095 472 3939
ผัดหมี่ไท-ยวน กึ่งสำเร็จรูป
คุณวีรวัฒน์ วรนิวัฒน์เจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อ VDO อธิบายเกี่ยวกับกิจการและความเป็นมาผลิตภัณฑ์