อุดรฟลาวเวอร์ เมล่อนฟาร์ม

318 ม6 บ.ป่าก้าว ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
neung0272524@hotmail.com
facebook.com/อุดรเมล่อนฟาร์ม
อุดรเมล่อนฟาร์ม
www.udonmelonfarms.com
085 746 7955
ศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรเชิงท่องเที่ยว
นางสาวปิตินุช พิศชวนชมเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ แผนการจัดการศูนย์การเรียนรู้+สื่อการตลาด