วิสาหกิจชุมชนผ้าห่มนวมสร้างแห่ ตำบลกุดฉิม

20 ม.3 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
www.facebook.com/ผ้าห่มนวมและผ้าแปรรูป
807674149
080 767 4149
เสื้อผ้าฝ้ายเข็นมือ ย้อมสีธรรมชาติ
คุณต้องตา วงษ์หะนามเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ทำถุงกระดาษ/พัฒนาโลโก้