ศจีรัตน์ ฟาร์มเห็ด

85 ม.4 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
sajeeratrawi@gmail.com
timmy4171
090 328 9424
1.ชาเห็ดหลินจือ 2.เห็ดหลินจืออบแห้ง
คุณศจีรัตน์ ระวิเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ packging /ออกแบบโลโก้