เส้นสายลายเทียน

2/3 ม.7 ต.หนองเทาใหญ่  อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
Suree.supsatian@gmail.com, pamgmalovesuree@gmail.com
www.facebook.com/อเนกพงศ์ ปัดสาคำ
anekpong978
086 848 9798
ผ้าฝ้าย ผ้าเรย่อน ผ้าสาลู ผ้าไหม เขียนลายโดยเทคนิคบาติก
คุณอเนกพงศ์ ปัดสาคำเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ ออกแบบโลโก้ใหม่