วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านนาดี-โคกสวาท

40 ม.9 ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150
apinanpho@gmail.com
facebook.com/ข้าวหอมทอง มุกดาหาร
097 246 3037
ข้าวฮางงอกไรช์เบอร์รี่
นายอภินันท์ โพธิ๋นิ่มแดงเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ packging /ออกแบบโลโก้