ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองนครา

229 ม.7 ถ.บายพาสเลี่ยงเมือง 212 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
facebook.com/เมืองนครา Rest Area
Muangnakara
086 246 4999
1. Café Restaurant 2. บริการห้องประชุม สัมมนา 3. บริการงานจัดเลี้ยง
นางสาวพัชรินทร์ ปรางค์ทองเจ้าของธุรกิจ
การพัฒนาภายใต้โครงการ สื่อสารการตลาดสำหรับช่องทางการขายใหม่